FőoldalBemutatkozásRendezvényekGalériaVendégkönyvLetöltésekHárfárólKapcsolat
Hárfáról

 

Hangszerismertetõ  (auch in Deutsch...also in Englisch)
A hárfa története a legrégebbi idõkre vezethetõ vissza. Mivel története nem nyújt egységes képet, így a hangszer keletkezésének hiteles idõpontját nem lehet pontosan meghatározni. I.e. 1800-ban Hermes, teknõspáncélból létrehozta a lírát.A görög mitológia szerint a hárfa keletkezése Apolló nevéhez fûzõdik, de a bibliából ismert Dávid király szintén hárfázott és a hangszert is nagy becsben tartotta. Jubal az õsi zsidótörténet szerint a hárfázás õsatyja.

Láthatjuk, hogy szinte minden õsi kultúrában megtalálható a hárfa, amely Írország nemzeti lobogójára is felkerült. Ekkora megtiszteltetés egyetlen más hangszert sem ért története során. A hárfa kultusza rohamosan nõtt. Az elsõ hárfák íj és szög alakúak voltak, majd fokozatosan eltûnt az íj jelleg, a nyak hosszabb lett, megnõtt a húrok száma, új elemként megjelent az oszlop. Az elsõ hangolható hangszer a horoghárfa volt, majd megjelentek a pedálok, ez volt az egyszerû pedálos hárfa, elõször öt, majd hét pedállal. 1810-ben Erard készítette el az elsõ duplapedálos hárfát, melyen már villa is volt. A villa két fémpálcika, mely közrefogja a húrt, a pedál lenyomásával megrövidíti azt és így az alaphangot félhanggal emeli, vagy leszállítja. Ez a hangszer 1828-ban jelent meg és az 1900-as évek elejéig uralta a piacot.

A hangszer technikai hibáinak kiküszöbölésével a Lyon and Healy cég foglalkozott a század 70-es éveitõl. A változás a mechanikai biztonság tekintetében jelentõs. A hárfa a zongora után a legnagyobb hangterjedelmû hangszer, a hangszerek királynõje. A XVIII. század végére a hangszer a szalonok, hölgyek hangszerévé, klasszikus nõi hangszerré vált. Meghódította az európai szalonokat, elõkelõ estélyek reprezentatív színfoltja volt. Alapvetõen szólóhangszer, mely nem igényel kíséretet, de jól társítható más hangszerekkel. Exkluzív külseje és hangja, hangulatos zenei hátteret ad családi, üzleti rendezvényeknek, fogadásoknak.

                                                      

A hárfa stresszoldó hatása:

Napjainkban a relaxáció ritka kincs. A zene segíthet a mindennapi küzdelmek okozta izgalom, idegesség lecsendesítésében, de megkönnyíti a stresszel teli műtétek és komoly betegségek átvészelését is. Enyhet ad a bajban, társ az elhagyatottságban, elviselhetővé teszi a bánatot és megoszthatóvá az örömöt.
Nem túlzás azt állítani tehát, hogy a muzsikának univerzális hatása van. A hárfát kellemes és megnyugtató hangja teszi alkalmassá a stresszoldásra. Amerikai kutatók szerint szívműtétek után jótékony hatású a hárfazene, mert segít szabályozni a szívműködést, vérnyomást, légzést.
Az én lemezeim kapcsán is érkeztek visszajelzések, miszerint nagyon jól használhatók gyermek közösségekben nyugtalanság, stressz oldására, ill. rosszalvó, nyugtalan csecsemők alvásproblémáinak megszüntetésében is segítségre lehet.
Felnőtteknél rossz közérzet leküzdésére, depresszió ellen, vizsgaszorongás esetén, relaxációnál nyújthat segítséget a hárfa lágy hangja.
Köszönöm azoknak az óvónőknek, pedagógusoknak, szülőknek és mindazoknak akik ilyen irányú tapasztalataikat megosztották velem.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stresslösende Wirkung der Harfe:

Heutzutage ist es eine seltene Schatz, uns Zeit für Relaxation zu nehmen. Musik kann helfen, den alltäglichen Stress abzubauen und auch mit solchen Stressituationen umzugehen wie Operationen oder ernsthafte Krankheiten. Musik lindert Probleme, ist ein Freund in der Verlassenheit, sie hilft, Kummer zu ertragen und Freude zu teilen.
Ohne Übertreibung kann man also sagen, dass Musik eine universelle Wirkung hat. Die Harfe ist durch ihren feinen und beruhigenden Klang zur Stresslösung geeignet. Aufgrund Forschungen amerikanischer Wissenschaftler hat der Klang der Harfe eine heilsame Wirkung nach Herzoperationen, da er zur Regelung der Herztätigkeit, des Blutdrucks und der Atmung beiträgt.
Auch im Zusammenhang mit meinen CD-s habe ich solche Rückmeldungen bekommen, dass sie in Kindergemeinschaften die Beruhigung und Stresslösung erleichtern bzw. bei  Beseitigung der Schlafprobleme von Säuglingen und Kleinkindern mithelfen.
Bei Erwachsenen hilft der warme Klang der Harfe, schlechtes Allgemeinbefinden, Depression, Prüfungsangst zu beseitigen bzw. sich zu entspannen.
Ich danke den Kindergärtnerinnen. Pädagogen, Eltern und Allen, die mir über ihre Erfahrungen berichtet haben.

 

 

 

About the harp

 

Representing the instrument
History of the harp can be traced back to the most ancient times. As its history does not have a uniform view, the authentic moment of formation of the instrument can not be defined exactly. In 1800 B.C. Hermes prepared the lyre from a turtle-shell. According to Greek mythology, formation of the harp is owing to Apollo, but king David from the Bible also played the harp and cherished highly this instrument. According to ancient Jewish history, Jubal is prime father of the harp.

 

As we can see, the harp can be found in all ancient cultures, and also on the national flag of Ireland. Neither instrument gained such a privilege in its history. Cult of the harp increased from time to time. The first harps had the form of a bow and nail; afterwards the bow form disappeared stage by stage, the neck become longer, the number of cords raised and as a new element, the column came into existence. The first tunable instrument was the angle-harp, then pedals appeared; this was the single pedal harp, at the first time with five, then with seven pedals. Erard formed the first harp with double pedals in 1810, which had already a fork. The fork is two metal rodlets straddling the cord and shortening it by pushing the pedal; so the fundamental tone will be increased or decreased by a half tone. This kind of instrument appeared in 1828 and dominated the market until first part of the 20th century.

Lyon and Healy Company was concerned with eliminating of the technical failures of the instrument from the 70’s of the century. With respect to mechanical security, the changing is significant. After the piano, the harp has the widest register; it is the queen of instruments. Until the end of the 18th century, it has become the instrument of salons and women, a typical feminine instrument. It conquered the salons of Europe, and it has become a representative participant of illustrious evenings. Basically it is a solo instrument not needing accompaniment, but it can be also associated with other instruments. The exclusive form and sound of the harp gives intimate background to family or business events and receptions.

Anti-stress effect of the harp:

Nowadays, relaxation is an extraordinary treasure. Music can help to quiet anxiety and nervousness caused by everyday’s fights but also facilitates to ride out stressful operations and serious illnesses. The harp: abates the troubles, partner in desolation, makes sorrow sufferable and pleasure dividable.
It can be stated therefore that music has a universal effect. Harp has an anti-stress effect because of its soft and reassuring sound. According to American scientists, harp music is beneficial after heard operations, because it helps to regulate the heart function, the blood pressure and respiration.
There were feedbacks also in connection with my disc, according to which it can be used among children to abate disquietude and stress, and can also help to terminate sleeping problems of babies sleeping light and of anxious babies as well.
Soft sound of the harp can help abating bad condition, depression and examination pressure in case of adults or to promote relaxation.
I would like to thank to kindergarten teachers, educators, parents and to all those who shared their relevant experiences with me.

 

 

 

 

   

 

 

Web design : www.legyen-webed.hu